Posts Tagged “app ios”

แอป reject เพราะมีเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์รูปภาพ อื่นๆ

แอป reject เพราะมีเครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์รูปภาพ อื่นๆ

  เรื่องมีอยูว่าผมสร้างแอปตัวเองเสร็จแล้ว ได้ส่งแอ…

0
Go Top