FPS หรือ Frame per Second คืออะไร ตามตัวเลยคือ เฟรมต่อวินาที ขออธิบายจากภาพข้างต้น สมมติมีลูกบอล 1 ลูก ตกลงถึงพื้นใช้เวลา 1 วินาที โดยจะมีกล้อง 2 ตัวซึ่งถ่ายไว้ กล้องตัวหนึ่งมีค่า FPS = 5 อีกตัวมีค่า FPS = 7 จะเห็นได้ว่ากล้องที่มีค่า FPS 5 จะจับภาพหรือเฟรมได้ 5 ภาพ กล้องอีกตัวมีค่า FPS มากกว่าจะมองเห็นวัตถุมากกว่า ในที่นี้คือ 7 ภาพมองเห็นมากกว่ากล้องที่มี FPS ต่ำกว่า จำนวน 2 ภาพนั่นเองครับ ดังนั้นหากต้องการตรวจจับกับวัตถุที่มีความเร็วหรือเคลื่อนที่เร็วจึงควรใช้กล้องที่มีค่า FPS สูง เพื่อมีระยะการมองเห็นที่ต่อเนื่องหรือภาพที่มองเห็นมากขึ้น ถ้า FPS น้อยกว่าการเคลื่อนที่มากจะทำให้เห็นวัตถุขยับเป็นช่วงๆ

ในการทำงานด้าน computer vision การส่งภาพเข้าโมเดลเพื่อ inference จะถือว่าเป็นการประมวลผลที่ค่อนข้างกินเวลา ยิ่งถ้าหากวิดิโอมีค่า FPS สูง และส่งเข้าโมเดลทุกเฟรม จะส่งผลให้ระบบรับภาระที่หนัก ทำให้การรันวิดิโอจะช้าไปด้วย ดังนั้นอาจจะพิจารณาลดค่า FPS ลง เพื่อลดภาระที่มากเกินไป ดังนั้นในการวิเคราะห์วิดิโอหรือนำวิดิโอเข้าโมเดลเพื่อประมวลผล จึงควรพิจารณาเลือกค่า FPS ที่เหมาะสมในการใช้งาน

0