สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองสร้าง model 3 มิติจากรูปภาพด้วย AI กันครับ โดยหลักๆจะมีขั้นตอนดังนี้

  1. Image to 3D(PIFuHD)
  2. Editing by Blender
  3. Animation by Mixamo

โดยเนื้อหาทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งจากการเรียนรู้ในโครงการ super ai engineer หากใครสนใจ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่


1. Image to 3D(PIFuHD)

ขั้นตอนนี้เราจะต้องเลือกรูปภาพ โดยพยายามหารูปที่ มองเห็นแขนขาแยกออกมาชัดเจน จากนั้นใช้ PIFuHD ในการ generate 3D โดยเข้าไปดูรายละเอียดที่

หลังจากรันโปรแกรมแล้วเราจะได้ไฟล์ .obj ซึ่งจะเป็นโมเดล 3D มาแล้วครับ

2. Editing by Blender

ขั้นตอนนี้เป็นการปรับแต่งตัวโมเดลเราให้มีความสมจริงยิ่งขึ้น โดยเราสามารถใช้โปรแกรม blender หรือโปรแกรมอื่นๆก็ได้ตามความถนัดเลยครับ โดยผมจะใช้ blender โดยใช้ UV Editing ปรับแต่งภาพไปใส่ตัวโมเดล และ export ออกมาเป็น .fbx โดยจะได้ออกมา 2 ไฟล์ ให้เรา zip เตรียมไว้ใช้ในขั้นตอนต่อไป

3. Animation by Mixamo

ขั้นตอนนี้เป็นการทำ animation โดยเราจะใช้เว็บ Mixamo ครับ ขั้นตอนคือเราเอาไฟล์ zip มาอัพโหลดเข้าไปในเว็บ จากนั้นเลือกหมุดตามจุดต่างๆของร่างกายครับ

จากนั้นเราก็จะได้โมเดล 3D ที่เคลื่อนไหวได้แล้วครับ ขอให้สนุกกับ AI ครับ 🙂

2