SCG

แอปพลิเคชันระบบ ios โปรเจคร่วมกับบริษัท p-soft แอปพลิเคชันแสดงปริมาณแก๊สในถังแบบ realtime หากแก๊ซต่ำกว่าปริมาณที่กำหนดจะส่งแจ้งเตือนเข้ามาในแอป

ios: แอปพลิเคชันไม่ publish ให้ดาวน์โหลดสาธารณะ

0