M-Valet Parking

แอปพลิเคชันระบบ ios โดยโปรเจคนี้จะพัฒนาเฉพาะระบบ ios โปรเจคพัฒนาร่วมกับบริษัท p-soft โดยแอปพลิเคชันแสดงแผนที่ลานจอดรถ ใช้งานห้าง the mall โดยแสดงแบบ realtime มีการนำระบบอ่านบัตร smartcard เข้ามาใช้

ios: แอปพลิเคชันไม่ publish ให้ดาวน์โหลดสาธารณะ

0