งานวิจัยนวัตกรรมหุ่นนวดฝ่าเท้า

งานนี้เป็นวิจัยที่ทำร่วมกับมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเป็นส่วนหนึ่งในทีมวิจัย ซึ่งเป็นผู้วิจัย มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการเชื่อมต่อวงจรต่างๆและเขียนโปรแกรมการใช้งาน

0