โปรแกรม image processing วัดระยะการเคลื่อนที่

โปรแกรมวัดระยะการเคลื่อนที่โดยคำนวณจากกล้องวิดิโอโดยใช้ image processing โปรแกรมสามารถวัดจุดได้ 3 จุด โดยเมื่อกดเริ่ม โปรแกรมจะบันทึกจุดเริ่มต้นและเริ่มจับการเคลื่อนที่เพื่อเก็บข้อมูล โดยจุดสามารถเพิ่มได้ในอนาคต การวัดระยะการเคลื่อนที่สามารถวัดได้ในแนวแกน x,y ผลงานทำให้อาจารย์ภาคออโทปิดิคส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

*** หมายเหตุ: บันทึกบทความเพื่อแสดงผลงานเท่านั้น

2