รวม link ของ tool ต่างๆที่น่าสนใจ

ตรงนี้จะเป็นที่รวมของ link ของ tool ต่างๆที่คิดว่าจำเป็นจะได้ใช้นะครับ

หมวด Graphic

1. https://www.autotracer.org ใช้แปลงภาพจาก png ไปเป็น svg ผมใช้เพื่อนำไปใช้กับ android แปลง svg ไปเป็น vector อีกที

2. https://www.remove.bg ใช้ตัด background ออกจากภาพคน โดยใช้ AI อนาคตจะมี api ให้ใช้ด้วยครับ

หมวด AI 

  1. https://github.com/rkcosmos/deepcut ไลบารีใช้ตัดคำประโยคภาษาไทย
0