7-9703QRcode บันทึกวันที่ เวลา

แอปใช้อ่าน QR-code โดยจะอ่านและส่งค่า วันที่ เวลา รหัสพนักงาน รหัส UUID ของมือถือ ตำแหน่ง GPS บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เป็น text และส่งตรงไปยัง Mysql ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์
นอกจากนี้แอปจะทำการบันทึกไฟล์ log ในอุปกรณ์ โดยสามารถส่งไฟล์ผ่านทางอีเมล์ เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบได้ และมีส่วนบันทึกโดยตรงไปยัง Mysql ฐานข้อมูลที่เว็บไซต์โดยไม่ต้องแสกน QR-code ด้วย
แอปนี้เหมาะสำหรับพนักงานทีไม่เข้าสำนักงาน เช่น พนักงานขาย หรือ ช่าง เพราะ จะมีบันทึกตำแหน่ง GPS ไว้เพื่อทำการตรวจสอบ

ios: แอปพลิเคชัน publish ให้ดาวน์โหลดสาธารณะ

https://itunes.apple.com/us/app/7-9703qrcode-%E0%B8%9A-%E0%B8%99%E0%B8%97-%E0%B8%81%E0%B8%A7-%E0%B8%99%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2/id1362879428?ls=1&mt=8

0