ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์

โปรเจคร่วมมีผู้ออกแบบและโครงสร้างดาต้าเบสแล้ว

หน้าที่: เขียนโปรแกรมและสร้างระบบ

ระบบสร้างด้วยภาษา php แบ่งระดับผู้ใช้งานสามระดับ เจ้าของร้าน,พนักงาน,ลูกค้าหรือสมาชิก เป็นระบบร้านค้าออนไลน์ สำหรับร้านที่ขายสินค้าหลากหลาย ที่มีพนักงานขายหลายคน มีลูกค้าหลายคน ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนหลังได้

คุณสมบัติของระบบ

  • เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลสินค้า จำนวนสินค้า
  • แบ่งหมวดหมู่สินค้าได้
  • เพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
  • แบ่งสิทธิ์การใช้งานและการดูแลสามระดับ เจ้าของ พนักงาน ลูกค้า
  • ลูกค้าแจ้งโอนเงินและอัพโหลดใบเสร็จการโอนได้
  • ตัดสต็อคสินค้า แจ้งเตือนเมื่อสินค้าไม่พอ
  • ออกใบเสร็จรับเงิน ปริ้นท์ใบเสร็จ
  • อื่นๆ

 

0