แกน x,y บนหน้าจอ iphone

แกน x,y ของหน้าจอ iphone ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมบน xcode จะดูจากแกนดังในรูปนี่นะครับ x+ ก็ปกติ แต่ y+ จะลงล่างดังรูป ซึ่งต่างจากแกน y ในคณิตศาสตร์ ก็ดูเอาตามนี้ล่ะกันนะครับผม จุด origin ก็จะอยู่ซ้ายบนของหน้าจอ iphone

coordinates

 

2