กรณีเราสร้างข้อมูลจาก views แล้วทำเป็นแบบ pager จะเป็นลักษณะดังรูปข้างบนนะครับ ซึ่งข้างบนจะมีข้อมูล 2 หน้า เมื่อคลิกเลือกหน้าข้อมูลก็จะเปลี่ยนตามหน้าที่คลิก

ถ้าเราไม่ตั้งค่าให้ถูกต้องจะเกิดปัญหา คือ เมื่อเราสร้าง pager จาก views เสร็จจะเกิด pager อีกตัวขึ้นที่ส่วนของ content หลักหรือตรงส่วนที่แสดงเนื้อหาของ articles เมื่อเราคลิกเปลี่ยนหน้า ไม่ว่าจะคลิกที่ pager จาก views หรือ content หลัก ข้อมูลก็จะเปลี่ยนการแสดงผลทั้งสองส่วนตามหน้าที่คลิก สาเหตุเกิดจากการชนกันของ pager ครับ เรามีวิธีแก้ไขปัญหานี้ ขั้นตอนก็ง่ายๆครับ เพียงแค่เปลี่ยน pager ID ครับ เพราะของ articles จะเป็น pager ID = 0 ครับ

Screen Shot 2559-07-13 at 11.32.51 PM

0