การใช้ expose แปลเป็นไทยก็คือ การเปิดเผย การนำออกแสดง ซึ่งใน drupal ก็จะเป็นเหมือนการที่เราใช้ทำเป็นตัวคัดกรองเนื้อหาหรือตัวค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาแสดงผลนั่นเอง ลักษณะประมาณในรูปนี้ครับ

ตามปกติเมื่อเราทำ expose เสร็จมันจะติดพ่วงมาด้วยส่วนการแสดงผลต่อท้ายด้านล่างด้วย ซึ่งบางกรณีเราอาจไม่ต้องการให้โชว์พื้นที่ด้านล่างอาจจะเพราะไม่สวยงามหรือพื้นที่เว็บเหลือจำกัด ดังนั้นใน drupal เวอร์ชั่น 6 เมื่อเราเข้าไปที่ views แล้วจะสร้างเป็น block หรือ page ก็จะสามารถสร้างผลการค้นหาแสดงเป็นหน้าใหม่ด้วยการเลือก expose form in block เป็น yes

Screen Shot 2559-07-11 at 11.08.56 PM

ตามในรูปนี้นะครับ ที่แถบ advance ส่วนในกรณี drupal 7 ต้องเลือกสร้าง views เป็น page เท่านั้นนะครับ ถึงจะมี expose form in block ให้เลือก หลังจากนั้นเมื่อเลือกเป็น yes หรือ ใช่ แล้ว เมื่อเวลาเราคลิกปุ่มค้นหาใน form expose มันก็จะแสดงผลการกรองข้อมูลออกมาเป็นหน้าใหม่ ไม่ต่อท้ายด้านล่างเหมือนเดิมแล้วครับ.

0