Screen Shot 2559-06-27 at 11.11.28 PM

จากรูปนะครับ เราจะมีการเรียกใช้ฟังก์ชันที่อยู่ใน struct ดังในรูป และในฟังก์ชันจะมีการเปลี่ยนค่าของ local variable ของ struct ลักษณะนี้จะต้องประกาศ keyword ว่า mutating ไว้หน้าฟังก์ชันครับ จะไม่ประกาศก็ได้ครับ แต่จะขึ้น error บังคับให้เราประกาศ mutating เหมือนเดิมครับ

จากที่ได้ค้นหาข้อมูลมาผมขอสรุปเลยนะครับว่า เป็น keyword ที่ต้องใส่นำหน้า function ใน struct เท่านั้นนะครับ ใช้กับกรณีที่ในฟังก์ชันมีการเปลี่ยนค่า property หรือตัวแปลใน struct

1