รอบหนังแฟรี่

แอปพลิเคชั่นบนระบบ android และ ios ใช้ตรวจสอบรอบหนังของโรงหนังแฟรี่ จังหวัดขอนแก่น โดยดูวันเวลารอบที่ฉายและคลิกดูตัวอย่างหนังได้

android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ninenox.fairycineplex

ios : https://itunes.apple.com/us/app/rxb-hnang-f-ri/id1052790706?ls=1&mt=8

1