SCG

แอปพลิเคชันระบบ ios โดยโปรเจคนี้จะพัฒนาทั้งระบบ android และ ios โดย android พัฒนาก่อน จากนั้นส่วนของ ios พัฒนาตามมา โดยอ่านจากโค้ดของ android มาเขียนพัฒนาในรูปแบบของแอป ios โปรเจคร่วมกับบริษัท p-soft แอปพลิเคชันแสดงปริมาณแก๊สในถังแบบ realtime หากแก๊ซต่ำกว่าปริมาณที่กำหนดจะส่งแจ้งเตือนเข้ามาในแอป

ios: แอปพลิเคชันไม่ publish ให้ดาวน์โหลดสาธารณะ