สวัสดีครับ เนื่องจากผมต้องการ copy paste ข้อความไปยัง virtualbox ซึ่งลองวิธีที่ค้นหาทั่วไปแล้วไม่ได้ จนในที่สุดก็ได้วิธีที่แก้ไขได้ เลยอยากจะแชร์ไว้ครับ โดยการทดสอบนี้ ทดสอบกับ macOS นะครับ

เปิดใช้งาน shared clipboard

  • เปิดโปรแกรม virtualbox
  • เลือกที่ VM ที่จะใช้งาน เข้าไป Settings
  • ไปที่ General -> Advanced เปลี่ยน shared clipboard เป็น bidirectional

นี่คือวิธีทั่วไปครับ จากนั้นลอง reset VM ดู แล้วลองดูครับ หากยังไม่ได้ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้ครับ

  • ไปที่ VirtualBox.app จากนั้นคลิกขวา เลือก Show Packet Contents
  • เข้าไปที่ Contents -> MacOS
  • copy file VBoxGuestAdditions.iso ออกมาไว้ที่ desktop
  • จากนั้น start VM
  • ไปที่ Devices -> Optical Drives -> add disk image
  • เลือก VBoxGuestAdditions.iso เพิ่มเข้าไปและเลือก
  • จากนั้น install และ reset ลองทดสอบดูครับ

ก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับ ยังไงก็ลองทดสอบกันดูนะครับผม

2