วันนี้ได้หาวิธีการที่จะทำการ Remote เพื่อเข้าใช้งาน Jetson Nano จากนอกบ้าน เพราะบางทีต้องไปนั่งทำงานนอกสถานที่ โดยจากการค้นหามีคนแนะนำหลายตัวเลย โดยตัวที่ตัดสินใจเลือกใช้ คือ NoMachine

ขั้นตอนการติดตั้ง NoMachine บน Jetson Nano

ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง:

คำสั่งติดตั้ง:

Config NoMachine ใช้เป็น Xfce desktop

ติดตั้ง Xfce4 desktop environment:

Disable xserver:

restart nxserver:

หลังจากนั้น ติดตั้งโปรแกรม NoMachine บนเครื่อง Macbook และ remote ip เข้าใช้งานได้เลยครับ

แก้ไข configuration file:
– sudo vim /usr/NX/etc/node.cfg
– หา DefaultDesktopCommand แก้ไขเป็น “/usr/bin/startxfce4”
– บันทึก
– reboot จะได้หน้าตา Desktop ใหม่ตามรูปข้างล่าง ข้อดีจะทำงานได้เร็วครับ

ขั้นตอนต่อไปหากต้องการใช้นอกบ้าน ให้ทำการ forward port ของ ip rounter ต่อไปยัง ip ของ Jetson Nano หลังจากนั้นเมื่อเราจะ remote มาก็จะเป็นเลข public ip ของ rounter ตามด้วย port ก็จะ remote เข้ามาได้ครับ ไปนั่งชิลทำงานร้านกาแฟได้เลยครับ

2