ขอสรุปขั้นตอนเริ่มต้นการใช้งาน Jetson Nano 2GB

โหลดไฟล์ Image และ Write ลง SD-Card

https://developer.nvidia.com/jetson-nano-2gb-sd-card-image

เสียบ SD-Card เข้าไปที่ Jetson Nano และเปิดเครื่อง หลังจากบูทได้แล้ว OpenCV เวอร์ชันที่ติดมากับ Jetson Nano 2GB Developer Kit (Jetpack 4.5) จะเป็น OpenCV Version 4.1.1 ซึ่งจะตำ่เกินไปที่จะใช้งาน cv2.dnn ดังนั้นจึงต้องทำการอัพเดต โดยขั้นตอนให้ทำดังนี้

https://github.com/mdegans/nano_build_opencv

ให้โหลด Shell Script จากเว็บนี้และทำการรันด้วยคำสั่ง

จากนั้นรอไปยาวๆเลยครับ สำหรับผมนานมากๆนอนแล้วตื่นได้เลย หลังจากเสร็จแล้ว ลองเช็ก Version OpenCV จะได้เป็นเวอร์ชัน 4.4.0 ซึ่งคราวนี้ ลองรัน cv2.dnn จะรันได้แล้ว

ต่อไปถ้าเราใช้งาน Jetson Nano โดยไม่ใช้งาน CUDA ก็คงจะดูไม่คุ้ม วิธีการใช้งานให้เปลี่ยนโค้ด CPU เป็น CUDA

ผลคือเร็วขึ้นจากเดิมใช้ CPU จะได้ FPS 5-6 หลังจากใช้ CUDA จะเป็น 15+

3