การหารายได้จากการทำแอปกับ apple store

หัวข้อนี้เราจะพูดถึงการหารายได้จากการทำแอปกับ apple store เท่านั้น ไม่รวมของค่ายอื่นๆ เช่น admob ของ google

การหารายได้จากแอปของ apple store จะมี 3 วิธี คือ

1. In App Purchases – การจ่ายเงินซื้อฟีเจอร์หรือซื้อสินค้าในแอป

2. App Purchase – การจ่ายเงินซื้อแอปเพื่อติดตั้งแอป

3. In App Advertising – การรับเงินจากโฆษณาที่ติดบนแอป


เราจะมาพูดถึงกรณีที่ 1,2 นะครับ คิดว่าสองกรณีนี้น่าจะเอายอดเงินมาคิดรวมกัน

โดยการชำระเงินจะทำภายใน 45 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่มีการซื้อแอป ในการรับเงินรายได้ จะต้องเตรียมให้ข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับธนาคารและข้อมูลภาษีโดยอยู่ที่เมนู

Agreements, Tax, and Banking

โดยให้ใส่ข้อมูลให้ครบ ในส่วนของ Paid Application ครับ

หลังจากนั้น เมื่อเรามีรายได้ถึงหรือมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ ซึ่งน่าจะอยู่ที่ยอดรวม 100$ ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงของเรา ที่เราได้ให้ข้อมูลไว้ครับ

ส่วนกรณีที่ 3 โดยส่วนใหญ่ น่าจะเลือกใช้บริการจาก admob ของ google กันซะมากกว่า ก็จะไม่ขอกล่าวถึงนะครับผม


 

0