php ใช้ json_encode แล้วไม่แสดงภาษาไทย

รูปแบบข้อมูลประเภท json ดูเหมือนทุกคนคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งฟังก์ชัน json_encode ใน php ก็ทำหน้าที่ในการแปลง array ให้เป็นข้อมูลประเภท json

ตัวอย่างเช่น

ผลที่ได้จะแสดงเป็น

ซึ่งก็คือค่าของ json นั่นเองครับ

แต่ปัญหามันจะเกิดตรงที่ว่า ถ้าค่าในนั้นเป็นภาษาไทย จะไม่แสดงภาษาไทย ตัวอย่างเช่น เราเปลี่ยน a เป็นคำว่า “ทดสอบ”

หลังจากรันผลที่ได้คือ

คำว่า “ทดสอบ” มาเป็นโค้ดเลยครับ ซึ่งก็ตามตัวครับ มัน encode ไว้ ดังนั้นวิธีแก้ไขนะครับ ให้ใส่คอมม่า , แล้วใส่ option ตามหลังดังนี้ครับ

ทีนี้ลองรันใหม่ครับ

เรียบร้อย สวยงามตามท้องเรื่องครับ

ให้ใช้คำสั่งง่ายๆแบบนี้แหละครับ 🙂

12