python รันแล้ว MemoryError

กรณีที่เราเขียนโปรแกรมและรันโปรแกรมแล้วเกิดเหตุการณ์ MemoryError

ข้อความประมาณในรูปข้างบนนี้นะครับ

สาเหตุก็เกิดจากหลายกรณีด้วยกัน ส่วนตัวผมเองเครื่องแรกรันกับ macbook รันได้หมดไม่มีปัญหาอะไรเลย แต่พอรันกับโน้ตบุ๊คเครื่องเก่าที่เป็น window ก็เจอเลยครับ ที่เจอมาสาเหตุน่าจะเกิดจากการเก็บข้อมูลของ array ที่มีปริมาณมาก และเครื่องผมใช้โน้ตบุ๊คเครื่องเก่า ram น่าจะ 2 GB คิดว่าน่าจะไม่เพียงพอต่อการรันโปรแกรมในปริมาณของดาต้าขนาดนี้ ซึ่งจากการค้นหาข้อมูลได้รู้ว่า ถ้าเราลง python 32 bit ให้เปลี่ยนไปใช้ python 64 bit ผมก็ได้จัดการทดสอบตามข้อมูลนี้ ผลคือรันผ่านครับ

สรุปคือ ถ้าเกิด MemoryError ใน python นะครับ ให้ลองเช็คดูว่าใช้ python กี่ bit ถ้า 32 ให้เปลี่ยนเป็น 64 หรืออีกวิธีคือเพิ่มแรมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่สเป็คเทพกว่าเดิมครับ 🙂

0