วิธีแก้ Xcode compile error : “Command failed due to signal: Segmentation fault: 11”

xcode ปกติถ้าเกิด error แล้วเด้งไปจุดบรรทัดในโค้ดที่ error เลยเราก็จะทราบและสามารถแก้ไขได้เลยนะครับ แต่ถ้าเกิด error

Command failed due to signal: Segmentation fault: 11

กรณีนี้จะไม่พาเราไปยังจุดที่ต้องแก้ไขในโค้ด แต่ถ้าดูดีๆจะมีส่วนที่บอกว่าบรรทัดไหนให้เราไปแก้ไขครับ

เริ่มแรกเลยหลังจาก build เมื่อมี error เกิดขึ้น

ให้คลิกตรงส่วนที่เกิด error ที่มีวงกลมสีแดง

จะเห็นว่ามีข้อความบอกว่า error เกิดจากไฟล์ app delegate

จากนั้นไล่อ่านข้อความใน error ไปจะเห็นในช่วงท้ายๆครับ จะมีข้อความประมาณนี้ครับ

1. While emitting IR SIL function @_TFC9MyProject11AppDelegate21getNotificationDetailfGSqGVs10DictionaryVs11AnyHashableP___T_ for ‘getNotificationDetail’ at /Users/ABC/Documents/BitBucket/iOS/2016/Projects/MyProject/AppDelegate/AppDelegate.swift:153:5

จะเห็นว่าระบุไว้ว่า AppDelegate.swift บรรทัดที่ 153 ครับ
จากนี้ก็คือกระบวนท่าตรวจสอบแก้ไข error ตามความสามารถเลยครับผม ขอให้โชคดีครับ

0