สั่ง present ViewController ใน viewDidLoad() แล้วไม่แสดงผล