การสร้าง ui แบบ coding อย่างเดียวกับ UITableView

วิธีการก็ทำไปตาม step เลยนะครับ ที่ไฟล์ ViewController ก็สร้าง object ของ UITableview จะได้ตามนี้ครับ

จากนั้นต้องมีการสร้างไฟล์ UITableViewCell ขึ้นมานะครับ โดยที่ถ้าเราสร้างจาก Cocoa Touch ฟอร์มที่สร้างมาให้จะเป็นดังนี้ครับ

screen-shot-2559-09-26-at-10-50-26-am

จากรูปข้างบน ถ้าหากเราตั้งค่า text โดยตั้งค่าลงใน awakeFromNib() ตามที่มันกำหนดมาให้ หลังจากเรารัน ค่า text จะไม่แสดงผลออกมาใน cell เพราะว่าฟังก์ชันนี้จะใช้ได้ในกรณี สร้างโดยใช้ storyboard เท่านั้น ดังนั้นให้เรา override ฟังก์ชัน init() จะได้ดังนี้

ผลที่ได้ก็จะมี text โชว์ใน cell แล้วนะครับ 🙂

0