วันนี้เป็นอีกวันที่ได้ลองสิ่งใหม่ๆ นั่นคือการใช้ mqtt โดยปกติผมเคยใช้แต่แบบเว็บ api ซึ่งจากการค้นหาข้อมูล ตัว mqtt เหมาะกับการมาใช้กับระบบ iot มากกว่า เพราะตัว mqtt เป็นระบบ publish/subscribe เชื่อมต่อครั้งเดียวสามารถส่งข้อมูลและรับข้อมูลได้เลย ต่างจากเว็บ api ที่จะต้องมีการ request และรอรับ response ทุกครั้ง ทำให้การทำงานเร็วกว่าและใช้ทรัพยากรน้อยกว่าด้วย เรามาดูการใช้งานกันเลยครับ ก่อนอื่นติดตั้ง mqtt ให้กับ jetson nano ก่อนครับ

ขั้นตอนการติดตั้ง mqtt

ขั้นตอนการทดสอบ

เปิด terminal ทำการทดสอบ Subscribe topic “test” ด้วยคำสั่ง

เปิด terminal ใหม่อีกอัน ทำการทดสอบ Publish message ไปที่ topic “test” ด้วยคำสั่ง

ถ้าสำเร็จเราจะเห็นข้อความ “Hello World” ในส่วนที่รัน Subscribe

ขั้นตอนประยุกต์ไปใช้กับงานจริง

จากนั้นก็ทำการเขียนโปรแกรมไปใช้งานจริง นั่นคือ การส่งข้อมูลไปยัง mqtt broker เรียกว่า publish เพื่อส่งข้อความไปใช้งานต่ออีกที และจะมีส่วนของการ subscribe จะเป็นส่วนที่ได้รับข้อมูล โดยถ้าเขียนด้วย python ให้ติดตั้ง package paho-mqtt

จากนั้นก็ลองเขียนใช้งานได้เลยครับ

5