เปลี่ยน pin image ใน map ของ ios

การเปลี่ยนรูปของ pin image มีหลายแบบด้วยกัน เท่าที่ลองใช้งานดูมีดังนี้

  1. แบบ pin เป็นหมุด คลาส MKPinAnnotationView
  2. แบบ marker เป็นวงกลมมีปลายชี้ลงในแม็บ คลาส MKMarkerAnnotationView
  3. แบบใช้รูปภาพเอง คลาส MKAnnotationView

โดยหากต้องใช้รูปภาพเอง ให้ใช้คลาส MKAnnotationView ตัวอย่างเช่น

แบบนี้ครับ ลองใช้กันได้เลยครับ

ขอบคุณที่มา https://markoau.wordpress.com/2015/06/11/set-a-custom-annotation-pin-image-on-mkmapview-in-swift/

0