การปิด shifting mode ของ bottomNavigationView บน android

โดยปกติเมื่อเราใช้งานเริ่มต้นของ bottomNavigationView บน android เมื่อรันแล้วจะได้ผลดังนี้

จะสังเกตเห็นว่าที่ icon จะมีระยะห่างระหว่างตัวที่ active กับตัวที่ไม่ได้ active เมื่อกดย้ายไปแท็บใหม่ก็จะเลื่อนไปเป็นลักษณะเดิม วิธีแก้ไขคือ ให้ทำการปิด shift mode โดยมีวิธีการดังนี้ ให้สร้างคลาสใหม่ BottomNavigationViewHelper โดยมีโค้ดดังนี้

จากนั้นให้เรียกใช้งาน

จากนั้นลองรันดูผลครับ

 

ผลที่ได้จะเป็นไปตามที่เราต้องการครับ โชคดีครับ

0