การใช้ textField ใน alert ของ swift ทำอย่างไร

จากในรูป กรณีนี้ alert เด้งขึ้นมามี textField และ datetime Picker กรณีที่ต้องการให้ค่า picker ที่เราเลือกใส่เข้าไปใน textField ใน alert controller โดยปกติเวลาจะใส่ค่าให้ textField จะใช้วิธีการกำหนดค่าได้เลยลักษณะนี้นะครับ

จากโค้ดด้านบน กำหนด textView ขึ้นมาและใส่ค่า โดยอ้างถึง textView โดยตรงได้เลย แต่ใน textField ใน alert controller ต้องทำผ่าน alert controller เท่านั้น จากโค้ดด้านล่าง เป็นการสร้าง alert controller พร้อม textField

เราจะอ้างถึง textField ใน alert controller ดังนี้

โดย 0 หมายถึง field ที่สร้างเรียงตามลำดับครับ

0