วิธีตรวจสอบเงื่อนไข character ที่เป็น backspace (delete)

วิธีการตรวจสอบเงื่อนไขการลบตัวอักษรหรือเวลากด backspace เช็คได้ตามนี้นะครับ กรณีนี้เป็นภาษา object-c นะครับ

บทความนี้ไม่มีอะไรครับ เนื่องจากผมติดอยู่ตรงนี้ค่อนข้างนาน เลยอยากจะเขียนแชร์ประสบการณ์ไว้นะครับ

ที่มา : https://praveenmatanam.wordpress.com/2010/12/20/how-to-check-the-character-is-backspace-delete/

0