ปรับความสูงของ header collectionview (ios)

ให้เพิ่มฟังก์ชันนี้เข้าไปครับ จากที่กำหนดเป็นการกำหนดความสูงเป็น 1/3 ของความกว้างครับ

0