การเขียนโปรแกรมสร้าง navigation controller และ tabbar controller

สาเหตุที่ผมยกตัวอย่างสองตัวนี้มาเพราะว่าการเขียนโปรแกรมสร้างทั้งสองตัวนี้ต้องเขียนสร้างที่ appDelegate ไฟล์นะครับ ตัวอย่างการสร้างมีดังนี้ครับ

  • navigation controller

 

  • tabbar controller

ต่อด้วยการรวม navigation controller กับ tabbar controller

 

0