ทำ pull to refresh ให้กับ tableview ใน IOS

การทำ pull to refresh คือ การสไลด์ลาก table เลื่อนลงมาลักษณะตามในรูปข้างบนนะครับ เมื่อลงจนสุดจะมีการทำ refresh ข้อมูลในตารางใหม่ วิธีการทำดูจากในโค้ดข้างล่างได้เลยครับ

 

0