การใช้ json กับ swift 2

json เป็นข้อมูลที่นิยมใช้เป็น api เนื่องด้วยเบาและใช้งานได้สะดวก ลักษณะข้อมูลเป็นดังนี้ครับ

สมมติว่าเราได้ส่งค่า request ได้รับข้อมูลเป็น json กลับมาเราจะใช้ NSJSONSerialization เก็บค่าของ json object โปรแกรมตัวอย่างจะเป็นดังนี้

เราก็จะสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ตามต้องการโดยการวนลูปเก็บข้อมูลแบบ array และเก็บผลด้วยการดึงข้อมูลแบบ dictionary นะครับ หรืออีกวิธีง่ายๆคือการหา library มาใช้ครับ ลองดูที่ https://github.com/SwiftyJSON/SwiftyJSON ขอบคุณครับ

0